عجب روزاييه اين ۳ روز ٬ مراقبت ٬ مراقبت ٬ مراقبت ....

این مناجات زیبا ازسخنان امام سجاد (ع) در دعای ابو حمزه ثمالیه :

 

ای خدا حال توبه ای به من عطا کن که دیگر هرگز معصیت نکنم

 

و تا هستم ای پروردگار عالم کار خیر را بر قلبم الهام کن .

 

خدای من هرگاه که با عزم خویش خود را آماده طاعتت میکنم

 

آن هنگام مرا به خواب انداختی و حال راز و نیاز را از من گرفتی !!!

 

ای خدا چه شد که هر چه با خود عهد کردم و گقتم که از این پس سیرتم نیکو خواهد شد

 

و به جمع توبه کنندگان خواهم پیوست حادثه ای پیش آمد که به عهد ثابت قدم نماندم             

 

شاید تو ، مرا از درگاه لطفت رانده ای واز بندگیت دورم ساخته ای

 

یا شاید دیدی من در حق بندگیت کوتاهی کردم

 

یا آنکه دیدی من از تو رویگردانم و از این رو بر من غضب فرمودی

 

یا آنکه در زمره دروغگویانم یافتی و مر از نظر عنایتت دور افکندی

 

یا شاید دیدی من شکرگذار نعماتت نیستم و مرا محروم ساختی

 

یا شاید مرا از غافلین یافتی و بدین جرم از رحمتت نومیدم کردی

 

یا شاید دیدی در مجالس اهل باطلم

 

و یا شاید ........

 

شاید اصلا دوست نداشتی دعایم را بشنوی و از درگاهت دورم کردی

 

و یا شاید به گناهم مجازاتم کردی و بی شرمی ام مرا از تو دور ساخت

 

بهر حال ای خدای من اگر مرا عفو کنی شایسته است چرا که پیش از من

 

بسیار گناهکارانی بودند که از گناهشان در گذشتی

 

و لطف و کرمت برتر از آنست که مجرمان را به کیفر رسانی

 

و من به فضل و رحمتت پناهنده شدم ،،،،،

 

 من از تو بسوی تو میگریزم

                                                                   

                         من از تو بسوی تو میگریزم           

 

                                                 من از تو بسوی تو میگریزم

/ 0 نظر / 19 بازدید