عرفه , جمعه , عطر خوش گل نرگس ......

عصریک جمعه ی دلگیر،دلم گفت بگویم،بنویسم،

که چراعشق به انسان نرسیدست،

چراآب به گلدان نرسیدست،

وهنوزم که هنوزاست،غم عشق به پایان نرسیدست،

بگوحافظ دلخسته ز شیراز بیاید،

بنویسد که هنوزم که هنوز است،

چرا یوسف گمگششته به کنعان نرسیدست

وچرا کلبه ی احزان به گلستان نرسیدست.

تو کجایی گل نرگس

آنقدر در می زنم این خانه را

تا ببینم روی صاحبخانه را

/ 4 نظر / 48 بازدید
مانی

شاید این جمعه بیاید . شاید به روزم

دلتنگی های یک عمه

زندگی‌تان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاكی چشمه زمزم. عیدتان مبارک[گل][گل][گل]

مهتاب

سلام بر دلهایی که در کلاس انتظار غیبت نکردند قطعه ی گمشده ای از پر پرواز کم است یازده بار شمردیم یکی باز کم است این همه آب جاریست نه اقیانوس است عرق شرم زمین است که سرباز کم است