ميان عاشق و معشوق هیچ حايل نيست

پنجره زیباست اگر بگذارند ... چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند ::: من از اظهار نظرهای دلم فهمیدم ... عشق هم صاحب فتواست اگر بگذارند

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩ توسط مهتاب | نظرات ()

هرچه به عقب می روم باز کربلا زودتر از من آنجاست !

هرچه به این ذهن کور فشار می آورم کمتر می فهمم

از این همه وقایع عجیب از این همه زهر که به کام شیرینان عالم ریختند

هرچه به عقب می روم باز کربلا زودتر از من آنجاست !

نامه های پر نفاق کوفیان آخرین قطره های ریخته بر جام بلا بود

کربلا خیلی زودتر آغاز شد از مدینه و نه در کربلا

و این روزها رد کربلایی شدن را در راز های پنهان پشت در و دیوار یافتم

و دارم کم کم می فهمم مادر از اول اهل بلا بود

ازهمان اول همه بلاها را در دفاع از ولایت به جان خریدتا زینب را و حسین را

و حتی رقیه را کربلایی بار آورد

قلمم و صدایم دیگر توان بازگویی ندارد قاصرم .......... قاصر